TeknosPro BREPLASTA LF kergpeenpahtel

   

Kasutusvalmis vesilahustuv üldkergpahtel kuivadesse ruumidesse. MaalausRYL 2012-le vastav värvimistootegrupp 82 (MaalausRYL 2001 värvimistarvikute grupid 20 ja 44.321).

Vastab koormusklassi 04 nõuetele.

Kasutatakse kuivades siseruumides seina- ja laepindade osaliseks ja vuukide pahteldamiseks, samuti lauspahteldamiseks. Aluspind võib olla kips, kiudplaat, betoon, kergbetoon, krohv jms.

Sobib ka tapeedi liitekohtade ja värvitud pindade pahteldamiseks.

TEKNOSPRO Breplasta LF-il on hea täitevõime ning seda on hõlbus pindadele kanda. Pind tuleb eriti sile ning seega väega hea aluspind tapeedile või värvile.

Toode kuulub ehitusmaterjalide saasteklassi M1.

Tehnilised andmed

Kuivainesisaldus

ca 53 mahu-%

Kihipaksus

0 – 5 mm

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)

Toode ei kuulu EL LOÜ-direktiivi kohaldusalasse.

Praktiline kulu

Lauspahteldamisel 1 l/m², kui kihipaksus on 1 mm. Osalise ja vuukide pahteldamise puhul kaks korda kipsplaadile ca 0,3 l/m².

Tera suurus

Max 0,15 mm

Tihedus

1,1 g /ml

Kuivamisaeg, +23 ºC / 50% RH

2 – 3 tundi /mm, olenevalt kihipaksusest.

Töövahendite pesu

Vesi.

Värvitoonid

Helehall

Kasutusjuhendid

Pinna eeltöötlus

Uued pinnad puhastatakse tolmust ja mustusest.

Varem värvitud pinnad pestakse RENSA maalripesulahusega ja loputatakse hoolikalt veega.

Kõvad või läikivad pinnad lihvitakse matiks ja lihvimistolm eemaldatakse.

Haprad aluspinnad ning töötlemata puitpinnad tuleb enne pahteldamist kruntida.

Pealekandmine

Pahtel kantakse pindadele spaatliga. Töötluskordade arv oleneb pinna ebatasasusest. Kuivanud pahtli võib üle värvida või katta tapeediga. Enne tapeetimist tuleb pahtlipinnad eelnevalt liimiga katta.

Pahtlit lihvides on soovitatav kasutada silmade kaitset ja näomaski.

Kasutustingimused

Töödeldav pind peab olema kuiv.

Õhu, pahtli ja aluspinna temperatuur peab olema üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80 %.

Ladustamine

Säilitada jahedas ruumis. Ei tohi külmuda. Säilivus ladustamisel 1 aasta avamata pakendis.

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.