TEKNOFLOOR-KOVAKITTI epopahtel

    

Kahekomponentne lahustita kergepokitt.

MaalaurRYL 2012-le vastav värvimistootegrupp 86 (MaalaurRYL 2001 värvimistarvikute grupp 23).

Sobib mehaanilist tugevust ja keemilist vastupidavust nõudvate objektide parandamiseks siseruumides ja väljas. Kasutatakse betoon-, tellis-, kahhel-, puit- ja metallpindade tühimike osaliseks või täielikuks tasandamiseks. Kasutatakse betoonpõrandate ja -seinte parandamiseks enne betoonivärvi TEKNOFLOOR 2K pealekandmist.

Ei sisalda lahustit. Ei tõmbu kokku ega paisu. Sobi ka veealustele objektidele ning suurte pindade tasandamiseks. Talub ilmastikukoormusi ilma pealevärvimiseta. Sobib pärast ülelihvimist värvimiseks igat tüüpi värvidega. Talub bensiini, õli, lahjasid happeid ja leelisi, pesuaineid jne. Talub kuiva soojust (pidevalt +100 °C).

Tehnilised andmed

Segamissuhe

Plastosa 1 mahuosa

Kasutusaeg, +23 °C

Kõvendi 1 mahuosa

60 – 30 min,

olenevalt temperatuurist

Kuivainesisaldus

ca 100 mahu-%

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)

Toode ei kuulu EL LOÜ-direktiivi kohaldusalasse.

Tihedus

Segu ca 0,9 g/ml

Kuivamisaeg, +23 ºC

- tolmukuiv

- lihvitav

- täiesti struktureerinud

- pealevärvitav

6 tunni möödudes

8 tunni möödudes

7 päeva möödudes

6 tunni möödudes

24-tunnise kuivamisaja järel tuleb lihvida enne pealevärvimist

Töövahendite pesu

Värskena vesi ja pesuaine või TEKNOSOLV 1639

Värvitoonid

Plastosa valge, kõvendi must.

Pakendid

2 x 200 ml tuubid

OHUMÄRGISTUS

Plastosa: ärritav, keskkonnaohtlik.

Kõvendi: söövitav

Kasutusjuhendid

Pinna eeltöötlus

TERASPINNAD: Töödeldav pind puhastatakse rasvast ja mustusest näiteks vahendiga TEKNOSOLV 1639. Pind karestatakse lihvides või terasharjaga. Nõudlikel objektidel puhastatakse pind pritsiga puhtusastmeni SA 2 ½.

BETOONPINNAD: Betoon peab olema vähemalt 4 nädalat vana ja kuiv. Habras betoonikiht eemaldatakse lihvides või märgliivapritsiga.

Kittimine

Tuubid avatakse, vajutades korgil olev teravik vastu tuubi suud. Keerates korki ,veendutakse, et tuubi suu on täielikult lahti. Tuubist pressitakse ühepikkused triibud plast- ja kõvendiosa siledale aluspinnale. Komponendid segatakse omavahel nii, et kiti värv oleks ühtlaselt helehall. Kitt levitatakse soovitud paksusega teras-, plast- või kummispaatliga. Liigne kitt ning spaatlijäljed ning pritsmed eemaldatakse, enne kui kitt jõuab kõvastuda. Pinda on kõige parem lihvida 8 – 10 tunni möödudes (toatemperatuuril). Kiti võib üle värvida ja uue kitikihi peale kanda umbes 6 tunni möödudes. Täielikult kõvastunud, läikiv kitipind tuleb enne ülevärvimist lihvida.

Kasutustingimused

Ettevalmistus- ja kittimistöö ajal peab olema õhu, aluspinna ja kiti temperatuur üle +10 °C ning suhteline õhuniiskus alla 80 %. Töödeldav pind peab olema kuiv.

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.