HELO AQUA 40 poolläikiv vesilahustuv erilakk

       

HELO AQUA 40 on poolläikiv vesilahustuv, polüuretaandispersioonil põhinev erilakk puitpindade lakkimiseks siseruumides ja väljas.

MaalausRYL 2012-le vastavad värvimistootegrupid 512, 531 ja 641 ja 642 (MaalausRYL 2001 värvimistarvikute grupp 71.3). Läikegrupp 3, poolläikiv.

Toote kuulub ehitusmaterjalide saasteklassi M1.

Laud- ja parkettpõrandad ning trepid siseruumides, puitmööbel siseruumides ja väljas.

Tehnilised andmed

Kuivainesisaldus

u. 32 mahu-%

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)

EL LOÜ piirväärtus (kat A/i): 140 g/l 2010. Toote LOÜ: max 140 g/l.

Praktiline kulu

Pintsli või viltlabidaga:

Mohäärlabidaga:

Kogukulu puhtal pinnal:

Kogukulu varem lakitud pinnal:

8 - 12 m²/l

12 - 15 m²/l

2 - 3 l/10 m²

u. 1,5 l/10 m²

Kuivamisaeg, +23 °C / 50% RH

Tolmukuiv ja uuesti lakitav 1 – 3 tunni möödudes. Kasutusvõtmiseks piisavalt kuivanud ööpäev pärast viimast lakkimist. Lakk kõvastub lõplikult umbes 1 – 2 nädala pärast. Seega tuleb esimese kahe nädala jooksul vältida suurt koormust.

Lahusti, töövahendite pesu

Vesi. Töövahendid pesta vahetult pärast kasutamist vee ja pesuainega.

Läige

Poolläikiv

Värvitoonid

Värvitu

Lakk kuulub Teknomix toonimissüsteemi (läbipaistvad toonid).

Valgusetaluvus

Hea. Ei kolletu.

Kasutusjuhendid

KASUTUSJUHEND

Puitpind peab olema kuiv, hästi lihvitud ning hoolikalt puhastatud tolmust ja muust saastest. Sega HELO AQUA 40 hoolikalt enne kasutamist ning kasutuskordade vahel, vältides õhu segamist laki koostisse.

Töötlemata parketid ja laudpõrandad: Krundi 15 % lahjendatud HELO AQUA 80-ga, kasutades pintslit, lakilabidat või rulli. Lakk kantakse pindadele puusüü ja -mustri suunas.

Varem lakitud põrandad: Soovitatav on lihvida pinnad täielikult puhtaks ning järgida ülalesitatud töötlemata parkettide ja laudpõrandate lakkimisjuhiseid. Kui vana põrandapind on heas korras võib HELO AQUA 40 kanda hästi lihvitud (paber nr 150 või peenem) aluspõhjale vastavalt pinnalakkimisjuhisele. Siis tuleb siiski enne kogu põranda lakkimist proovida väikesel põrandaosal laki nakkuvust.

Trepid ja mööbel: Trepid ja mööbli peaks lakkima pintsliga. Krundi vajaduse korral HELO AQUA 80-ga. Tee esimene lakkimiskiht HELO AQUA 40 erilakiga õhuke ning lase pinnal kuivada vähemalt tund aega. Lihvi pind üle ja eemalda lihvimistolm hoolikalt. Laki pind teist korda üle ning enne kolmandat lakkimiskorda lase umbes 3 tundi kuivada.

Tähelepanu! Ilmastikukoormust taluma pidavatel objektidel soovitame kasutada toonitud lakki ning vältida horisontaalsete pindade lakkimist.

Lakkimistingimused

Lakkimistööde ning laki kuivamise ajal peab õhu, töödeldava pinna ja laki temperatuur olema üle +10 °C ning suhteline õhuniiskus alla 80 %.

Ladustamine

Toode ei tohi külmuda.

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.