HELO AQUA 80 läikiv vesilahuseline erilakk

       

HELO AQUA 80 on poolläikiv vesilahustuv, polüuretaandispersioonil põhinev erilakk puitpindade lakkimiseks siseruumides ja väljas.

MaalausRYL 2012-le vastavad värvimistootegrupid 512, 531 ja 641 ja 642 (MaalausRYL 2001 värvimistarvikute grupp 71.3). Läikerühm 2, läikiv.

Toode liigitub ehitusmaterjalide heitmeklassi M1-rühma.

Laud- ja parkettpõrandad nagu ka trepid siseruumides, puitinventar sise- ja väliruumides.

Tehnilised andmed

Kuivainesisaldus

ca 32 mahu-%

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)

EL LOÜ piirarv (kat A/i): 140 g/l 2010. Toote LOÜ: maks. 140 g/l.

Praktiline kulu

Pintsli või viltlabidaga:

Mohäärlabidaga:

Kogukulu puhtal pinnal:

Kogukulu varem lakitud pinnal:

8 - 12 m²/l

12 - 15 m²/l

2 - 3 l/10 m²

u. 1,5 l/10 m²

Kuivamisaeg, +23 °C / 50% RH

Tolmukuiv ja pealelakitav 1 kuni 3 tunni möödudes. Kasutuskuiv ühe ööpäeva möödumisel viimasest lakkimisest. Lakk saavutab lõpliku tugevuse umbes 1 kuni 2 nädala möödumisel. Seetõttu osutub vajalikuks liiase koormuse pealelangemise vältimine kahe esimese nädala jooksul.

Lahusti, töövahendite pesu

Vesi. Töövahendid pesta vahetult pärast kasutamist vee ja pesuainega.

Läige

Poolläikiv

Värvitoonid

Värvitu

Lakk kuulub Teknomix toonimissüsteemi (läbipaistvad toonid).

Valgusetaluvus

Hea. Ei tõmbu kollaseks.

Kasutusjuhendid

KASUTUSJUHEND

Puitpind peab olema kuiv, hästi lihvitud ning hoolikalt puhastatud tolmust ja muust saastest. Sega HELO AQUA 80 hoolikalt enne kasutamist ning kasutuskordade vahel, vältides õhu segamist laki koostisse.

Töötlemata parketid ja laudpõrandad: Krundi 15 % lahjendatud HELO AQUA 80-ga, kasutades pintslit, lakilabidat või rulli. Pindlakkimine tehakse tootega HELO AQUA 80 2 kuni 3 korda, kasutades selleks pintslit või lapitsat. Lakki kantakse pindadele puidu aastarõngaste ja mustri suunaliselt.

Eelnevalt lakitud põrandad: Soovituslik on lihvida pinnad üleni puhtaks ja järgida ülalkirjeldatud, töötlemata parketi- ja laudpõranda lakkimise juhiseid. Juhul kui vana põrandapind on heas korras, võidakse HELO AQUA 80 lakk kanda peale hästi lihvitud (150-ne või peenem liivapaber ) aluspinnale, järgides sealjuures pindlakkimise juhiseid. Samas osutub sellisel juhul enne terve põranda lakkimist vajalikuks proovilakkimine mõnel väiksemal pinnal, eesmärgiga selgitada välja laki nakkuvus.

Trepid ja mööbel: Trepid ja mööbel on soovitatav lakkida pintsliga. Vajadusel kruntida vedeldatud HELO AQUA 80 tootega. Kandke pintsliga pinnale esimene õhuke kiht HELO AQUA 80 erilakki ja laske pinnal vähemalt ühe tunni jooksul kuivada. Lihvige pinda ja eemaldage hoolikalt lihvimistolm. Kandke pinnale teine lakikiht ja laske pinnal kuivada umbes 3 tundi enne kolmanda lakikihi pealekandmist.

Tähelepanu! Ilmastikukoormust taluma pidavatel objektidel soovitame kasutada toonitud lakki ning vältida horisontaalsete pindade lakkimist.

Lakkimistingimused

Lakkimistööde ning laki kuivamise ajal peab õhu, töödeldava pinna ja laki temperatuur olema üle +10 °C ning suhteline õhuniiskus alla 80 %.

Ladustamine

Toode ei tohi külmuda.

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.