TEKNOFLOOR AQUA põrandavärv

      

Vesilahuseline akrüülipõhine põrandavärv kasutamiseks sisetingimustes. Uutele ja eelnevalt alküüd- või akrülaatvärvidega värvitud betoon- ja puitpindadele: põrandad ja trepid, eluruumid, keldrid, laoruumid jne.

MaalausRYL 2012 vastav värvimistoodete tooterühm 651 (MaalausRYL 2001 värvimisvahendite tooterühmad 39.1 ja 39.2). Läikerühm 3, poolläikiv.

Sobib kasutamiseks värvimata ja eelnevalt alküüd-, uretaanalküüd- või akrülaatvärvidega värvitud betoon- ja puitpindadele: põrandate, treppide jne värvimiseks kuivades siseruumides nagu ka eluruumides, keldrites ja laoruumides, kus põrandatele langeb tavapärane koormus.

Tehnilised andmed

Kuivainesisaldus

ca 35 mahu-%

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)

EL LOÜ piirarv (kat A/i): 140 g/l 2010. Toote LOÜ: maks. 140 g/l.

Praktiline kulu

7 - 9 m²/l

Tihedus

ca 1,2 g/ml

Kuivamisaeg, +23 °C / 50% RH

- tolmukuiv

- pealevärvitav

- lõplik kuivamine

1 tunni möödudes

4 tunni möödudes

7 ööpäeva möödudes

Külmades ja/või niisketes tingimustes kuivamine aeglustub.

Lahusti, töövahendite pesu

Vesi. Töövahendid pestakse kohe pärast kasutamist sooja vee ja selleks otstarbeks sobiva pesuainega puhtaks.

Läige

Poolläikiv

Värvitoonid

Põhivärvid 1 ja 3, mida on võimalik toonimispastadega toonida põrandavärvikaartide värvitoonidesse.

Kasutusjuhendid

Pinna eeltöötlus

Uued pinnad puhastatakse tolmust ja mustusest.

Eelnevalt värvitud pinnad pestakse RENSA maalripesuvahendiga ja loputatakse hoolikalt veega.

Kõvad või läikivad pinnad lihvitakse matiks ja lihvimistolm eemaldatakse.

UUS BETOONPÕRAND: Teraslihvitud betooni pinnalt eemaldatakse tihe tsemendipiima kiht pinna lihvimise või peitsimise teel. Parim meetod tsemendipiima kihi eemaldamiseks on pinna lihvimine. Haprad, pulbrilised põrandapinnad lihvitakse nii, et esile tuleb kõva betoonikiht. Lihvimisjärgselt imetakse tsemenditolm tolmuimejaga ära või pühitakse ära. Juhul kui lihvimine ei osutu võimalikuks, kasutatakse peitsimise meetodit. Peitsimiseks kasutatakse BETOON-PEITSILAHUST (lahjendamine veega 1 : 1 või lahjendamine soolhappega, 1 osa soolhapet ja 4 osa vett). Peitsimise järel loputatakse põrandat veega ja lastakse kuivada.

VANA BETOONPÕRAND: Värvimata rasvased põrandad puhastatakse emulsioonpesu meetodil. juhul kui põrandat katab tsemendipiima kiht, peitsitakse põrand pärast emulsioonpesu happega. Lahtine ja halvasti kinnitunud vana värv ja tsemendipiim eemaldatakse mahakraapimise või masinlihvimise teel. Eelnevalt värvitud pinnad pestakse RENSA maalripesuvahendiga ja loputatakse hoolikalt veega. Kõvad või läikivad pinnad lihvitakse matiks ja lihvimistolm eemaldatakse.

UUS PUITPÕRAND: Töötlemata puitpind puhastatakse ja/või tasandatakse vajadusel lihvimise teel. Lihvimistolm eemaldatakse.

VANA PUITPÕRAND: Töötlemata puitpind puhastatakse ja/või tasandatakse vajadusel lihvimise teel. Lihvimistolm eemaldatakse. Lahtine ja halvasti kinnitunud vana värv eemaldatakse mahakraapimise või masinlihvimise teel. Eelnevalt värvitud pinnad pestakse RENSA maalripesuvahendiga ja loputatakse hoolikalt veega. Kõvad või läikivad pinnad lihvitakse matiks ja lihvimistolm eemaldatakse.

TASANDAMINE ja SILENDAMINE: Betoonpõrandate õõnsused ja muud ebatasasused tasandatakse vajadusel TEKNOFLOOR kõvakitiga või aluspinna kõvadusega ühilduva tsemendipõhise pahtelkitiga. Puitpindade silendamiseks kasutatakse puitpõrandate kitte.

Kruntvärvimine

Värvimata, puhas, tolmuvaba ja kuiv betoon- või puitpind krunditakse 5 - 10 mahuprotsendiga vedeldatud värviga. Vedeldamiseks kasutatakse puhast vett. Puitpindadel tehakse vajadusel vahelihvimine pärast 12 h pikkust kuivamist.

Värvimine

Enne kasutamist tuleb värvi korralikult segada.

Vajadusel vedeldatakse värvi 5 - 10 mahuprotsenti. Vedeldamiseks kasutatakse puhastvett.

Värv kantakse pindadele pintsliga, rulliga või värvipritsiga üks kuni kaks korda. Kõrgurvepritsi pihustiotsiku sobiv mõõt on 0,015 - 0,019".

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimistööde ja värvi kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temperatuur olema suurem kui +10°C ja õhu suhteline niiskus peab jääma alla 80 %. Madal niiskus ja/või temperatuur üle +21 °C kiirendavad värvi kuivamist. Õhu niisutamine ja/või temperatuuri langetamine ruumides, kus maalritöid teostatakse, muudavad värvimisoperatsioonid lihtsamaks. Värvimisele järgnev tuulutamine kiirendab värvi kuivamist.

Hoiustamine

Vältida külmumist.

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.