SATU SAUNASUOJA saunakaitseaine

     

SATU SAUNASUOJA saunakaitseaine on vesialuseline tiksotroopne puitpindade kaitseaine. Moodustab mustust ja vett hülgava, kuid hingava kihi. Värvitu SATU SAUNASUOJA ei muuda naturaalset puidu tooni. Toode on toonitav lasuursetesse sisevärvikaardi toonidesse.

Toode kuulub ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1.

Seina- ja laepindade töötlemiseks leiliruumides. Toode sobib töötlemata ja varem saunakaitseainega töödeldud puitpindade katmiseks. Võib kasutada laepindade töötlemiseks ka pesu- ja teistes ruumides.

Tehnilised andmed

Kuivainesisaldus

Ca 16 mahu%.

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)

EL LOÜ piirnorm (kat A/f): 130 g/l. Toote LOÜ: max 130 g/l.

Kulu

Ühe kihina siledal pinnal: ca 10 m²/l

Tihedus

ca 1,0 g/ml

Kuivamisaeg, +23 ºC / 50% RH

- tolmukuiv

- ülevärvitav

- kasutuskuiv

½ h

1 h

Järgmisel päeval. Vt jrgm lk: kasutusele võtmine.

Lahusti, vahendite pesu

Vesi. Pese töövahendid kohe pärast kasutamist vee ja pesuainega.

Värvitoonid

Värvitu. Toonitav lasuursetesse sisevärvikaardi toonidesse.

Pakedid

0,9 L, 2,7 L, 9 L

Kasutusjuhendid

Pinna eeltöötlus

Puhasta uued puitpinnad mustusest ja tolmust.

Pese eelnevalt saunakaitseainega töödeldud pinnad RENSA maalripesulahusega ja loputa korralikult veega. Kui pind on eelnevalt lakitud, õlitatud või vahatatud, tuleb toote nakkuvust eelnevalt testida.

Värvimine

Enne kasutamist sega hoolikalt. Toonitud toodet tuleb segada vajadusel ka kasutamise ajal. Kanna pinnale pintsliga.

Leiliruumides piisab ühest kihist. Laepinnad pesuruumides töödeldakse kahe kihiga. Tooni intensiivsus ja puidu imamisvõime selgitatakse testvärvimise käigus. Imamisvõime ja kihtide arv mõjutavad tooni intensiivsust. Toodet võib vedeldada veega 5-20 mahu%, kui toon tundub liiga intensiivne.

Värvimistingimused

Töödeldav pind peab olema kuiv. Töötlemise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja toote temperatuur olema üle +10 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80 %. Hea ventilatsioon töötlemise ja kuivamise ajal kiirendab kuivamist.

Kasutusele võtmine

Sauna võib kütta 1 päev pärast töötlemist, kuid seda tuleb eelsoojendada ja ventileerida enne kasutusele võtmist. Lõplik kile moodustumine ja tugevuse saavutamine kestab normaaltingimustes u 3 nädalat. Enne seda tuleb pindu hooldada ettevaatlikult.

Hooldusjuhend

Pindu puhastatakse neutraalse pesuvahendiga (pH 6-8). Pesuaine ja mustus eemaldatakse pühkides ja/või loputades puhta veega.

Kasuta puhastuslappi, pehmet käsna vms. väldi tugevat harjamist ja abrasiooni. Järgi pesuaine tootja lahjendus- ja muid instruktsioone.

LISAINFO

Säilitada jahedas ja tihedalt suletud anumates.

EI TOHI JÄÄTUDA.

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.