TEKNOLIN õlivärv

     

Alküüdõlivärv puitpindade värvimiseks väljas. Värv ei valgu, seda on hõlbus pindadele kanda ning see sisaldab puitu kaitsvaid aineid.

MaalausRYL 2012-le vastav värvimistootegrupp 471 (MaalausRYL 2001 värvimistarvikute grupp 45.1). Läikegrupp 3.

Puitpindade, näiteks välisseinte, otsa- ja tuulekastilaudade, nurga- ja voodrilaudade, puitaedade ja aknapalede värvimiseks.

Ei sobi dispersioonvärvipindadele.

Tehnilised andmed

Kuivainesisaldus

ca 60 mahu-%

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)

EL LOÜ piirarv (kat A/d): 300 g/l 2010. Toote LOÜ: max 300 g/l.

Praktiline kulu

Höövellaud

Saelaud

8 – 10 m²/l

5 – 7 m²/l

Tihedus

ca 1,2 g/ml

Kuivamisaeg, +23 ºC / 50% RH

- saastekindel

- pealevärvitav

6 tunni möödudes

1 – 3 ööpäeva möödudes

Värvi kuivamine aeglustub külmas ja/või niiskes keskkonnas.

Lahusti, töövahendite pesu

TEKNOSOLV 1621

Läige

Poolläikiv

Värvitoonid

Välisvärvikaartide toonid.

Värvi võib toonida Teknomix toonimissüsteemiga.

Ilmastikukindlus

Hea

Pane tähele, et õlimaalide puhul on tüüpiline läike ja tooni muutumine aja jooksul.

OHUMÄRGISTUS

Vaata ohutuskaarti.

NB! Isesüttimisohu tõttu tuleb tootejääke, pritsimisjääke ja saastunud kaltse jne säilitada tuleohutus kohas õhukindlalt suletud nõudes või jäätmed tuleb põletada. Ka vette uputamine on soovitatav (Vt ohutuskaardi punkti 7.1).

Kasutusjuhendid

Pinna eeltöötlus ja kruntimine

UUS PUITPIND:

Töötle pind võimalikult ruttu. Vähemalt immutus ja kruntimine tuleks teha juba ehitussuvel.

Pinnalt eemaldatakse lahtised aineosad, mustus, tolm ja hallitus. Vajaduse korral kasutatakse RENSA hallitusepesulahust.

Krundi pind värvitu puidukaitsekrundiga WOODEX BASE. Lase kuivada 1 ööpäev.

Krundi puitpinnad TEKNOLIN-PRIMER-iga. Lase kuivada 1 – 3 ööpäeva, olenevalt ilmast. Pese metallosad TEKNOSOLV 1621-ga ning krundi need FERREX-iga.

VAREM VÄRVITUD PUITPIND:

Vaheta halvas seisukorras olevad puitosad uute vastu. Eemalda lahtised aineosad, mustus ja tolm. Eemalda halvas seisukorras olevad värvikihid täielikult. Pane tähele, et vana paksu värvikihi nakkuvus aluspinnaga on halvenenud. Seega tuleb see eemaldada, kuigi pealispind näib tervena. Vana värvikiht eemaldatakse esmajoones kaabitsaga või terasharjaga, samuti soojendades pinda selleks ettenähtud infrapunasoojendiga. Alternatiivselt võib kasutada värvieemaldusainet või pritspuhastust.

Pese pinnad RENSA maalripesulahusega, hallitanud pinnad RENSA hallit8usepesulahusega ning loputa hoolikalt.

Vana töötlemata puitpinna võid töödelda puukaitsekrundiga WOODEX BASE enne kruntimist, vt punkti „UUS PUITPIND“. Värvi paljad puitpinnad TEKNOLIN-PRIMER-iga. Lase kuivada 1 – 3 ööpäeva, olenevalt ilmast.

Puhasta roostetanud metallosad terasharjaga. Pese kõik metallosad TEKNOSOLV 1621-ga ja krundi need FERREX-iga.

Pinnavärvimine

Varu ühtlase pinna saavutamiseks piisav kogus värvi samasse nõusse. Nii väldid toonierinevuste tekkimise.

Sega värv hästi läbi ja kanna pindadele pintsli, värvimisharja või pritsiga 1 – 2 korda.

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv. Puidu niiskus tohib olla maksimaalselt 20 % puidu kuivkaalust.

Värvimistöö ning värvi kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja värvi temperatuur üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80 %. Maalimist otseses päikesepaistes tuleb vältida.

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.