TREND 12 seinavärv

       

Vesialuseline poolmatt akrülaati sisaldav dispersioonvärv sisetingimustesse. Maalritööde RYL 2012 järgi maalritarvete rühm 312 (Maalritööde RYL 2001 järgi maalritarvete rühm 32).

Läikeaste 4: poolmatt.

Toode kuulub ehitusmaterjalide emissiooniklassifikatsiooni M1-rühma.

Sobib uutele ja varem värvitud betoon-, krohv-, pahtel-, tellis- ja ehitusplaatpindade värvimiseks. Sobib pesu- ja kulumiskindlust vajavate seina- ja laepindade värvimiseks. Ei sobi uste, akende ega mööbli värvimiseks.

Tehnilised andmed

Kuivainesisaldus

Ca 39 mahu%

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)

EL LOÜ (A/a): 30 g/l 2010. Toote LOÜ: max 30 g/l.

Praktiline kulu

Eelnevalt värvitud pind

Pahteldatud ja puitkiudplaatpinnad

Betoon- ja krohvpinnad

7 - 10 m²/l

5 - 8 m²/l

4 - 7 m²/l

Tihedus

Ca 1,3 g/ml

Kuivamisaeg, +23 ºC / 50% RH

- tolmukuiv

- pealevärvitav

1 h

2 h

Lahusti, töövahendite pesu

Vesi. Pese töövahendid kohe pärast tööd veega.

Läige

Poolmatt

Värvitoonid

Baasvärv 1. Toonitav heledatesse toonidesse sisevärvikaardi järgi.

Pesu- ja kulumiskindlus

Värvitud pinna mehaaniline kulumiskindlus on keskmine. Värvitud pinda võib regulaarselt pesta. Märghõõrdeklass 2 vastavalt ISO 11998. Kestab üle 5000 harjamistsükli, SFS 3755

Kasutusjuhendid

Pinna eeltöötlus

Eemalda värvitavalt pinnalt mustus ja tolm. Pese eelnevalt värvitud pinnad RENSA MAALARINPESU-lahusega. Matista kõvad ja läikivad pinnad liivapaberiga ja eemalda lihvimistolm.

Ebatasasusete silumiseks kasuta sobivat pahtlit SILORA- või TEKNOSPRO-sarjast. Lihvi pahtel ja eemalda lihvimistolm.

Kruntimine

Krundi pinnad TREND 3 kruntvärviga.Teraspinnad krundi FUTURA 3 nakkekrundiga.Tsinkpinnad värvitakse otse TREND 12 värviga.

Värvimine

Sega enne kasutamist hoolikalt. Värvi võib vajadusel lahjendada veega.

Kanna pinnale rulli, pihusti või pintsliga 1-2 kihti

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimistöö ning värvi kuivamise ajal peab olemaõhu, pinna ja värvi temperatuur üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80 %.

Ventileerimine värvimise ajal ja pärast värvimist kiirendab kuivamist.

Ladustamine

Ei tohi jäätuda

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.