TeknosPro BINDER tolmupidur

       

TEKNOSPRO BINDER on vesialuseline akrüülil põhinev tolmupidur siseseintele ja –lagedele.

Toode on klassifitseeritud ehitusmaterjalide emissiooniklassi rühma M1.

TEKNOSPRO BINDER sobib tolmu sidumiseks töötlemata betoonile, tellisele, ehitusplokkidele jms sisetingimustes. Värvitu TEKNOSPRO BINDER ei muuda ega tumesta mineraalpindade tooni.

Töödeldud pinda võib vajadusel üle värvida vesialuseliste sisevärvidega.

Tehnilised andmed

Kuivainesisaldus

Ca 14 mahu%

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)

EL LOÜ (A/h): 30 g/l 2010. Toote LOÜ: max 30 g/l

Katvus

Ühekordne kiht siledal pinnal:u 10 m²/l

Tihedus

abt. 1.0 g/ml

Kuivamisaeg, +23 °C, suhteline õhuniiskus 50%

- tolmukuiv

- pealevärvitav

½ h

1-2 h

Lahusti, töövahendite pesu

Vesi. Pese töövahendid kohe pärast tööd pesuvahendi ja sooja veega.

Läige

Värvitu.

Toodet saab toonida poolläbipaistvatesse toonidesse, mis muudab töödeldud pinnad paremini nähtavaks. Toonitakse Teknos esisekaardist läbipaistvaid toone, toonimise grupp TPL. Toonide täpsus ei ole täielik.

Kasutusjuhendid

Pinna eeltööttlus ja töötlemine

Töödeldav pind peab olema puhas ja kuiv. Toode on valmis kasutamiseks, seda on võimalik vajadusel toonida poolläbipaistvatesse toonidesse. See muudab juba töödeldud pinnad paremini nähtavaks.

Kantakse pinnale pintsli, rulli või õhuvaba pihustiga üks kuni kaks korda. Düüsi suurus 0,013-0,017".

Värvimistingimuse

Töödeldav pind peab olema kuiv. Ümbritseva õhu, pinna ja toote temperatuur peab olema üle +5 °C ning suhteline õhuniiskus alla 80%.

Ladustamine

Ladustada tihedalt suletud anumates ja jahedas.

Ei tohi jäätuda.

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.