NATURA 40 poolläikiv siselakk

       

Vesialuseline tõhusa UV-filtriga akrülaatlakk. Moodustab hea kihi, kuivab kiiresti, peaaegu lõhnatu ja ei muutu kollaseks. Pärast kuivamist kestab pesu ja kulumist. Poolläikiv.

Toode kuulub ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1.

NATURA 15 kasutatakse sisetingimustes puitpindadel, nagu seinad ja laed, puitpaneelid ja sisemised lauduksed. Ei sobi mööblile ja põrandatele.

Tehnilised andmed

Kuivainesisaldus

Ca 25 mahu%

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)

EL LOÜ piirarv (kat A/e): 130 g/l 2010. Toote LOÜ: maks. 130 g/l.

Kulu

8 - 14 m²/l

Tihendus

ca 1,0 g/ml

Kuivamisaeg +23 °C, õhu suhteline niiskus 50 %

- tolmukuiv

- ülelakitav

- kasutuskuiv

½ h

1 h

8 h, lõpliku tugevuse saavutab 2-3 nädalaga.

Lahusti, vahendite pesu

Vesi ja sünteetiline pesuaine

Läige

Poolläikiv

Värvitoonid

Värvitu. Kuulub Teknomix-toonimissüsteemi.

Pakendid

0,9 L; 2,7 L; 9 L

Kasutusjuhendid

Pinna eeltöötlus

Puhasta pind pesemise, lihvimise või harjamisega. Puhasta heas seisus lakipind rasvast ja tolmust ning matista. Lahtine ja ebapiisava nakkega kihid tuleb täielikult eemaldada lihvides, värvieemaldi või kaabitsaga.

Lakkimine

Sega korralikult enne kasutamist. Lahusta kruntimiseks 15 % veega. Kanna pinnale 3"-4" lakipintsliga, tavalise või airlesspihustiga. Pihustiviskoossus peab olema 25 – 30 s, DIN 4. Airless-pihusti düüsid 0,009-0,015".

Pärast esimese kihi kuivamist võib kerkinud puidukiu kergelt ära lihvida. Teiseks kihiks kasuta vedeldamata lakki. Väga sileda ja vastupidava kihi vajadusel lakkida kolmes kihis. Enne viimistluskihti teha ettevaatlik vahelihv.

Värvimistingimused

Lakkimise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, laki ja pinna temperatuur olema üle +10 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80 %.

Ladustamine

Ei tohi jäätuda.

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.