BIORA CLEAN antimikroobne sisevärv

       

Matt vesialuseline lahustivaba akrülaatvärv, mis tõstab ruumide hügieenitaset.

Toimeaine on hõbe. Antimikroobsus jääb tõhusaks värvikile terve eluea jooksul.

Antimikroobsus on testitud standardite JIS Z 2801 ja ISO 22196 järgi. Toode liigitub ehitusmaterjalide heitmekoguste klassifikatsiooni M1-rühma.

Soovitatakse siseruumides, kus seina- ja laepindadelt oodatakse suurt pesukindlust ja kus on suur mehaaniline koormus. Põhilised kasutuskohad, kus värvipinna antimikroobsust vajatakse, on haiglad, tervisekeskused ja muud raviasutusted, vanadekodud, lasteaiad, koolid jm. avalikud asutused ning ravimitööstus.

BIORA CLEANiga võib värvida krunditud või värvitud betoon-, krohv-, pahtel-, tellis- ja ehitusplaatpindu vastavalt värvimisjuhendeile. Lisaks sobib BIORA CLEAN vanade lae- ja seinapindade hooldusvärvimiseks.

Tehnilised andmed

Värvis sisalduv toimeaine on väga tõhus järgmiste mikroobide vastu:

Tüüp

Põhilised liigid

Gram-negatiivsed bakterid

P. aeruginosa, P. stutzeri, Enterobacter cloacae, E. coli, K. pneumoniae

Gram-positiivsed bakterid

S. aureus, S. epidermidis, Enterococcus faecium, Enterococcus faecalis

Antibiootikumiresistentsed bakterid

MRSA, VRE, monilääkeresistentti P. aeruginosa, vankomysiiniresistentti Enterococcus faecium

Pärmi- ja hallitusseened

Candida glabrata, Candida albicans, Candida tropicalis, Saccharomyces cerevisiae

Kuivainesisaldus

u. 35 mahu%

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)

EL LOÜ piirväärtus (kat A/a): 30 g/l 2010. Toote LOÜ: max. 30 g/l.

Kulu

6 - 8 m²/l

Tihedus

u. 1,3 g/l

Kuivamisaeg +23 °C, õhu suhteline niiskus 50 %

- tolmukuiv

- ülevärvitav

1 h

3 h

Kuivamine aeglustub jahedas ja niiskes.

Toode saavutab lõpliku tugevuse ja kulumiskindluse umbes kolme nädalaga.

Lahusti, vahendite pesu

Vesi. Töövahendid pestakse kohe pärast tööd sooja vee ja pesuainega.

Läige

Matt

Värvitoonid

Alusvärvid 1 ja 3, mida võib toonimispastadega toonida sisevärvikaardi järgi.

Pesu- ja kulumiskindlus

Värvipinna kulumiskindlus on väga hea.

Värvipind kestab regulaarset pesu.

SFS-EN 13300 –klassi kuuluv Märghõõrde kulumisklass on 1 (ISO 11998).

Veekoormuse taluvus on üle 5000 harjamistsükli (Maalritööde RYL 2012, vesialuseliste seina- ja laevärvide testmeetodid ja hindamine).

Pakendid

Alusvärv 1: 0,9 L; 2,7 L, 9 L

Alusvärv 3: 0,9 L, 2,7 L, 9 L

Kasutusjuhendid

Pinna eeltöötlus

Uued pinnad puhastatakse tolmust ja mustusest.

Varem värvitud pinnad pestakse RENSA Maalarinpesu-lahusega ja loputatakse hoolikalt veega.

Kõvad või läikivad pinnad matistatakse ja eemaldatakse lihvimistolm.

Pinna ebatasasused silutakse sobiva SILORA-sarja pahtliga. Kuivanud pahtel lihvitakse ja eemaldatakse lihvimistolm.

Kruntimine

Krundi betoon-, krohv-, pahteldatud

Värvimine

Enne kasutamist segada värvi hoolikalt.

BIORA CLEAN kantakse pinnale rulli, pihusti või pintsliga 1 - 2 korda.

Soovitatav kõrgsurvepihusti düüsisuurus on 0,017 - 0,021''.

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv.

Värvimistöö ja värvi kuivamise ajal peab õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +10 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.

Tuulutamine värvimistöö ja kuivamise ajal kiirendab kuivamist.

Värvitud pinna hooldamine

Lõplik värvikile moodustumine kestab 3- 4 nädalat, mille järel saavutab värvipind oma lõpliku tugevuse ja kulumiskindluse. Enne seda tuleb pindu kasutada ettevaatlikult.

Värvitud pinda võib puhastada neutraalse (pH 6 - 8) pesuainelahusega pühkides. Väga määrdunud pindade puhul võib kasutada ka kergelt leeliselisi (pH 8 - 10) pesuaineid. Pesuaine ja mustus eemaldatakse lapiga ja/või pinda puhta veega loputades. Töövahendina kasutatakse puhastuslappi, pehmet käsna vms. Tugevat harjamist või nühkimist tuleks vältida. Pesuaineid kasutades järgige valmistaja lahjendus- ja kasutusjuhiseid.

Ladustamine

Ei tohi jäätuda.

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.