TIMANTTI 7 matt eriakrülaatvärv

       

Vesialuseline akrülaatdispersioonvärv siseseintele ja –lagedele. Hallituskindel. Matt.

Toode kuulub ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1.

Eriti sobilik lagedele ja seintele kuivades ja niisketes ruumides: hallides, trepikodades, lasteaedades, koolides, haiglates, toiduainetetööstuses jm, kus on nõutud suur pesukindlus ja mehaaniline vastupidavus.

TIMANTTI 7 saab kasutada krunditud betoonil, krohvil, pahteldatud pindadel, tellisel ja ehitusplaatidel vastavalt värvimistööde juhistele. Värvi saab kasutada ka eelnevalt alküüd- ja dispersioonvärvidega värvitud pindadel.

Tehnilised andmed

Kuivainesisaldus

Ca 40 mahu%

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)

EL LOÜ piirnorm (kat A/a): 30 g/l 2010. Toote LOÜ: max 30 g/l.

Kulu

Varem värvitud pinnad:

Pahteldatud ja puidkiudplaat:

Betoon- ja krohvpinnad:

7 - 10 m²/l

6 - 8 m²/l

4 - 7 m²/l

Tihedus

Ca 1,3 g/ml

Kuivamisaeg +23 °C, õhu suhteline niiskus 50 %

- tolmukuiv

- ülevärvitav

1 h

2 h

Kuivamine aeglustub jahedas ja niiskes.

Lahusti, vahendite pesu

Vesi. Töövahendid puhastada vahetult pärast tööd pesuvahendi ja sooja veega.

Läige

Matt, läige ca 7 (60-kraadise nurga all)

Värvitoonid

Baasvärvid 1 ja 3. Toonitav sisevärvikaardi järgi.

Pesu- ja kulumiskindlus

Pesu- ja kulumiskindlus on väga hea. Värvitud pinda võib regulaarselt pesta. Märghõõrdeklass 1 vastavalt EN 13300 (ISO 11998)

Pakendid

Baas 1 ja 3: 2,7 L, 9 L, 18 L

Kasutusjuhendid

Pinna eeltöötlus

Puhasta pind mustusest ja tolmust.

Pese eelnevalt värvitud määrdunud pinnad RENSA maalripesuainega. Matista kõvad ja läikivad pinnad liivapaberiga ning eemalda lihvimistolm. Ebatasasuste silumiseks kasuta sobivat pahtlit SILORA-sarjast. Kuivanud pahtel lihvitakse siledaks ja eemaldatakse lihvimistolm.

Kruntimine

NIISKED RUUMID: krundi betoon-, krohv-, pahteldatud, tellis- ja ehitusplaatpinnad TIMANTTI W niiskustõkkega vastavalt kasutusjuhendile.

KUIVADES RUUMIDES: krundi pinnad TIMANTTI 3-ga.

Teraspinnad krundi FUTURA 3 nakkekrundiga, galvaniseeritud pinnad TIMANTTI 3 kruntvärviga.

Värvimine

Enne värvimist segada korralikult. Värvi võib vajadusel vedeldada veega, kuid lahjendamine võib halvendada värvi katvust. Kanna pinnale rulli, pihusti või pintsliga. Airless-pihusti düüsi suurus: 0,017-0,021“.

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80 %. Kuivamine on kiirem madala õhuniiskuse ja üle +21 °C temperatuuri juures. Värvimise lihtsustamiseks võib õhku niisutada ja ruumi temperatuuri alandada. Ventilatsioon pärast värvimist kiirendab kuivamist.

Hooldusjuhised

Lõplik värvikile tugevus saavutatakse 4 nädalat pärast värvimist normaaltingimustes. Selle ajani tuleb värvitud pinda puhastada ettevaatlikult.

Värvitud pinda võib puhastada neutraalse puhastusvahendiga pühkides (pH 6-8). Väga määrdunud pindade puhul võib kasutada ka aluselisi puhastusvahendeid (pH 8-10). Puhastusvahend ja mustus pühitakse ja loputatakse puhta veega. Kasutada pehmet lappi, käsna vms. Vältida karedat harjamist ja abrasiivseid materjale. Järgida puhastusvahendite tootjapoolseid juhiseid.

Ladustamine

Ei tohi jäätuda.

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.