FERREX AQUA roostetõrjevärv

       

FERREX AQUA on vesialuseline roostevastaste pigmentidega ja korrosiooni ennetav korrosioonitõrje- ja nakkekrunt.

Läige: poolmatt.

Korrosioonitõrje- ja nakkekrunt malm-, teras- ja alumiiniumpindadele sise- ja välistingimustesse. FERREX AQUA nake tsink- (galvaniseeritud) ja tehasekruntpindadega on suurepärane.

FERREX AQUA pigmendid kaitsevad efektiivselt värvikihialuse korrosiooni eest.

FERREX AQUA on ülevärvitav kõikideTeknose vesi- ja lahustipõhiste plekkkatuse-, mööbli- ja majavärvidega, vt. põhjalikumat nimekirja lk. 2.

FERREX AQUA on piisavalt ilmastikukindel, võib jääda ka ilma pinnavärvita.

Tehnilised andmed

Kuivainesisaldus

ca42 mahu%

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)

EL LOÜ piirnorm (kat A/i): 140 g/l. Toote LOÜ: max. 140 g/l.

Soovituslik kihipaksus ja teoreetiline kulu

Kuivkiht (μm)

Märgkiht (µm)

Teoreetiline kulu (m²/l)

40

100

10

Praktiline kulu

8 - 10 m²/l sõltuvalt värvimismeetodist, pinna materjalist ja kvaliteedist.

Tihedus

ca 1.3 g/ml

Kuivamisaeg +23 °C / 50 % RH

- puutekuiv

- ülevärvitav

3 h

16 h

Kuivamisprotsess aeglustub jahedas/niiskes.

Lahusti

Vesi

Puhastamine

Vesi ja seep

Läige

Poolmatt

Toonid

Hall (T1380) ja valge (T1326)

Pakendid

0,5 L, 1 L, 3 L, 10 L

Ohutusteave

Vt. ohutuskaarti.

NB! Isesüttimisohu tõttu tuleb kõiki tootejääke, pihustitolmu, määrdunud lappe jne. hoida tuleohutus kohas õhutihedates anumates. Soovitatakse ka veega niisutamist.

Kasutusjuhendid

Pinna ettevalmistus

Puhasta värvitavad pinnad mustusest, rasvast, õlist ja muust kõrvalisest. Kasuta RENSA STEEL-pesuainet ja lahustiga pühkimist .

Eemalda pindadelt rooste/korrosioon kasutades kaabitsat, traatharjamist, liivapaberit, pritspuhastust või muud sobivat meetodit.

Vanad ja läikivad pinnad tuleb lihvides, pritspuhastades või muud sobivat meetodit kasutades matistada. Eemalda lahtine ja nõrgalt kinnitunud värv.

Karesta alumiiniumpinnad liivapaberiga, pritspuhastades või muud sobivat meetodit kasutades.

Värvimine

Sega korralikult enne kasutamist.

värvi pintsli või pihustiga. Soovituslik düüsisuurus airless-pihustile 0.011 - 0.015''.

Sobivad pinnavärvid

Vesialuselised välisvärvid, nt. KIRJO AQUA plekkkatusevärv, NORDICA EKO majavärv, WOODEX AQUA SOLID kattev puidukaitsevärv, SILOKSAN FACADE silikoonemulsioonvärv, SILOKSAN ANTI-CARB kaitysevärv.

Lahustipõhised välisvärvid, nt. KIRJO plekkkatusevärv, WINTOL õlivärv.

Universaalvärvid: FUTURA AQUA- ja FUTURA-sarjad.

Vesialuselised sisevärvid, nt. EKORA-, TEKNOSPRO- ja TIMANTTI-sarjad ja TEKNOFLOOR AQUA põrandavärv.

Lahustipõhised sisevärvid, nt. TEKNOFLOOR põrandavärv.

Värvimis-tingimused

Värvitav pind peab olema kuiv. Kuivamise ja värvimise ajal peab ümbritseva õhu (tähelepanu ka värvimisele järgneva öö temperatuurile), pinna ja värvi temperatuur olema üle +10 °C ning suhteline õhuniiskus alla 80 %.

Kui pinna temperatuur on üle +40 °C, võivad värvi kandmis- ja nakkeomadused halveneda.

Ladustamine

Ei tohi jäätuda.

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.